lut
11

150. rocznica Powstania Styczniowego – medal okolicznościowy

22 stycznia 1863 roku w Warszawie Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest wzywający Polaków do powstania przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Aby uczcić 150. rocznicę wybuchu największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego w historii naszego kraju, Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Z tej okazji Skarbnica Narodowa wyemitowała specjalny medal upamiętniający to wydarzenie.